Czyste powietrze

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

UWAGA! WSZYSTKIE NIEZBĘDNE DRUKI I PLIKI DO POBRANIA ZNAJDUJĄ SIĘ NA DOLE TEJ STRONY!

 

 

 

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami domów jednorodzinnych/wydzielonych lokali mieszkalnych. Dotacje są udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

 

ZAŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO DOCHODU PRZYPADAJĄCEGO NA JEDNEGO CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO WYDAWANE W ZWIĄZKU Z  PROGRAMEM "CZYSTE POWIETRZE" 2.0.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach informuje, że wydaje zaświadczenia dla osób fizycznych, które zamierzają składać wnioski o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (np. na realizację programu w ramach Części 2 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”).

Zaświadczenia wydawane będą w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie.

Żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego dochodu przypadającego na jedno członka gospodarstwa domowego można złożyć w ośrodku osobiście, przesłać pocztą albo przez platformę ePUAP. O wydanie zaświadczenia należy się zwrócić do ośrodka zgodnie ze swoim adresem zamieszkania

Gdzie można złożyć wniosek?

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach z siedzibą w Zdrowej, ul. Łąkowa 1

Więcej informacji na temat zaświadczenia można uzyskać pod nr telefonu 34 389 36 62

Nadal funkcjonuje też osobna infolinia dla wnioskodawców i beneficjantów programu (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 pod numerem: 22 340 40 80).

Administrator


Pliki do pobrania


Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Administrator
Data utworzenia:2021-01-08
Data publikacji:2021-01-08
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3377