Artykuły

Informacja

INFORMACJA

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kłomnicach ul. Łąkowa 1, 42-270 Zdrowa
NIP 949 16 06 402

 

 

Na podstawie Zarządzenia nr 19/2023 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłomnicach,

w dniu 07 kwietnia 2023 r. ustala się czas pracy dla pracowników od godz. 7.30 do godz. 12.00.

Mieszkańców oraz wszystkich zainteresowanych proszę o uwzględnienie zmian przy planowaniu wizyty w naszej jednostce.

Za ewentualne utrudnienia z góry przepraszam.

                                                                                            

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Plus

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Plus

Nowa placówka terapeutyczna na terenie gminy

Klub Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi

Na terenie naszej gminy, w miejscowości Zawada, rozpoczęła działalność nowa placówka terapeutyczna. Będzie to Klub Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ( dla osób chorych psychicznie- wykazujących zaburzenia psychotyczne; z niepełnosprawnością intelektualną, wykazujących inne zaburzenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych- w tym autyzm i zespół Aspergera).

Skrócony czas pracy pracowników GOPS 23.12.2022r

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Zarządzeniem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach nr  Nr 66/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach w dniu 23 grudnia 2022r. ustalono skrócony czas pracy tj. do godziny 12.30.

Mieszkańców oraz wszystkich zainteresowanych proszę o uwzględnienie zmian przy planowaniu wizyty w naszym ośrodku. Za ewentualne utrudnienia z góry przepraszam.

                                                               Kierownik GOPS

Informacja o naborze - „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – edycja 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach informuje o naborze wniosków w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

Cele programu

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu.

 

Adresaci Programu

   - dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

   - osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

 

Osoby zainteresowane wsparciem mogą się zgłaszać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłomnicach  do dnia 7 listopada 2022 r.

Szczegółowe informacje o Programie można uzyskać na stronie:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1416,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-05-08
Data publikacji:2019-05-08
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:15077