Aktualności

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

INFORMACJA !!!

W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami powietrza, na podstawie Zarządzenia nr 24/2022 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach, ustala się czas pracy pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach
od dnia 27.06.2022 r. do dnia 01.07.2022 r. od godz. 7.30 do godz. 14.00.

Mieszkańców oraz wszystkich zainteresowanych proszę o uwzględnienie zmian przy planowaniu wizyty w naszej jednostce. 

Za ewentualne utrudnienia z góry przepraszam.


Z poważaniem,

Kierownik GOPS

Anna Kubalska

 

Program  „Posiłek w szkole i w domu” jest współfinansowany ze środków budżetu państwa

W 2022 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach zajmuje się realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym
w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,

  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Skrócony czas pracy Ośrodka

 

Skrócony czas pracy pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach w dniu 17.06.2022

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że Zarządzeniem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach nr Nr 22/2022 z dnia 15 czerwca 2022 r. dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach w dniu 17 czerwca 2022r. ustalono skrócony czas pracy tj. do godziny 12.00.

Mieszkańców oraz wszystkich zainteresowanych proszę o uwzględnienie zmian przy planowaniu wizyty w naszym ośrodku. Za ewentualne utrudnienia z góry przepraszam.

Kierownik GOPS

 

OGŁOSZENIE O TERMINIE WYDAWANIA ŻYWNOŚCI

  W związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2021współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach z siedzibą Zdrowa, ul. Łąkowa1 informuje, że wydawanie żywności nastąpi po okazaniu skierowania i zweryfikowaniu sytuacji materialnej osób i rodzin ubiegających się o taką formę pomocy.

OGŁOSZENIE O TERMINIE WYDAWANIA ŻYWNOŚCI

                                   OGŁOSZENIE O TERMINIE WYDAWANIA ŻYWNOŚCI

W związku z realizacją  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2021współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach z siedzibą Zdrowa, ul. Łąkowa1 informuje, że wydawanie żywności nastąpi po okazaniu skierowania i zweryfikowaniu sytuacji materialnej osób i rodzin ubiegających się o taką formę pomocy.        

W dniu 22.03.2022r (wtorek) w godzinach 10.00-15.00    żywność wydana będzie dla mieszkańców: Rzerzęczyc, Kłomnice , Rzeki Wielkie, Rzeki Małe, Pacierzów, Adamów, Karczewice, Konary, Garnek, Kuźnica,

W dniu 23.03.2022r (środa) w godzinach 10.00 -15.00     żywność wydawana będzie dla mieszkańców wsi: Skrzydlów, Trzaska, Niwki, Przybyłów, Zdrowa, Michałów Rudnicki, Michałów Kłomnicki,   Huby,  Chorzenice, Bartkowice, Nieznanice, Witkowice, Lipicze, Śliwaków , Zawada, Janaszów , Pustkowie Kłomnickie, Jamrozowizna   


PROSIMY O ZGASZANIE SIĘ WYZNACZONYCH DNIACH DLA DANYCH MIEJSCOWOŚCI

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 PODROGRAM 2021

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2021

 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2021 – październik 2022,  a jej celami szczegółowymi są:

  1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
  2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
  3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
  4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-05-08
Data publikacji:2019-05-08
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:10191