Programy, projekty i wydarzenia

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Konkurs "Policjant, który mi pomógł"

Przekazujemy Państwu informację otrzymaną od Biura Prewencji Komendy Głównej Policji w Warszawie.

W załączniku znajdziecie Państwo informację, regulamin oraz formularz zgłoszenia kandydata do ogólnopolskiego konkursu "Policjant, który mi pomógł".

Celem konkursu organizowanego przez Komendanta Głównego Policji  jest wyróżnienie policjantów, którzy charakteryzują się wzorową postawą i wysokim poziomem realizowanych zadań, a także osobistym zaangażowaniem w działania mające na celu pomoc osobom pokrzywdzonym.

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć

16dni

Czym jest Kampania 16 Dni?

 

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania, organizowana przez Center for Women’s Global Leadership i poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym.

 

Jak możesz się włączyć?

Istnieje wiele sposobów włączenia się w kampanię 16 Dni. Jako jednostka możesz włączyć w działania organizacji studenckiej, lokalnej, krajowej czy międzynarodowej i wspomagać organizowanie kampanii 16 dni lub też działać na własną rękę. Jeśli jesteś członkinią/członkiem organizacji czy instytucji możesz zaznajomić współpracowników/ce z celami kampanii i zachęcać ich do udziału i wsparcia. Możesz uczestniczyć w kampanii:

 • upowszechniając w swojej społeczności informacje o przemocy wobec kobiet poprzez organizowanie wszelkiego rodzaju zdarzeń, ulotki, plakat, spotkania, wykłady;
 • organizując spotkanie, wystawę, panel, warsztat, festiwal filmowy itp., koncentrujący się na problemach związanych z przemocą wobec kobiet;
 • przekazując wyrazy poparcia i solidarności osobom i organizacjom uczestniczącym w kampanii 16 dni.

 

Więcej na stronie:

https://kampania16dni.pl/

Baza teleadresowa podmiotów realizujących w 2023 roku na terenie województwa śląskiego programy psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc domową

Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Kłomnice informuje o zaktualizowanej na rok 2023 teleadresowej bazie podmiotów realizujących w 2023 roku na terenie województwa śląskiego programy psychologiczno-terapeutyczne  dla osób stosujących przemoc domową

 

https://puip.rops-katowice.pl/wp-content/uploads/2023/07/Zaktualizowana-na-2023-rok-baza-teleadresowa-podmiotow-realizujacych-programy-psychologiczno-terapeutyczne.pdf

Fundusz Sprawiedliwości

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  w Gminie Kłomnice informuje, iż Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie realizuje zadanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez utworzenie Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019 – 2021.

Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie świadczy pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom przestępstw oraz wspiera i rozwija system pomocy poprzez Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym.
Linia Pomocy Pokrzywdzonym jest współfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości oraz spełnia następujące funkcje:
•    obsługa telefonu zaufania dla ofiar przestępstw (w tym dotyczący przemocy domowej, prób samobójczych, wsparcia dla dzieci),
•    zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem dostępu do pomocy psychologicznej i prawnej świadczonej przez telefon i drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki e-mail (info@numersos.pl),
•    zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom możliwości umówienia się na spotkanie z osobą pierwszego kontaktu w Ośrodku Pomocy drogą telefoniczną,
•    upowszechnianie wiedzy na temat praw osób pokrzywdzonych przestępstwem,
•    promowanie systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom,
•    informacja o Funduszu Sprawiedliwości (działania, na jakie mogą zostać przyznane dotacje, informacje o konkursach i naborach wniosków, wsparcie merytoryczne)

Fundusz Sprawiedliwości            Fundusz Sprawiedliwości

 

Kampania 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć

Kampania 16 Dni 

 

 

 

 

 

 

 

16  Dni  Akcji  Przeciw  Przemocy  ze  względu  na  Płeć 
to międzynarodowa kampania, organizowana przez Center for Women’s Global Leadership i poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym.

Daty trwania Kampanii to: 25.11. – 10.12.

Wybrano te dni pomiędzy 25 listopada, Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet a 10 grudnia, Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka, aby symbolicznie zaznaczyć związek pomiędzy przemocą wobec kobiet a naruszaniem praw człowieka i by podkreślić, iż przemoc wobec kobiet jest pogwałceniem praw człowieka.

W obrębie tych 16 dni mieści się także m.in. 1 grudnia, światowy Dzień AIDS, oraz 6 grudnia, rocznica masakry w Montrealu.

Czemu służy Kampania?

Wspólnym celem osób i organizacji z całego świata, zaangażowanych w Kampanię 16 Dni Akcji, jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet poprzez:

 • rozwój świadomości, iż przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka,
 • wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet,
 • budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet,
 • zastosowanie metod pozwalających na rozwijanie i odkrywanie nowych i skutecznych strategii,
 • wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie, organizujących się by przeciwdziałać przemocy wobec kobiet,
 • tworzenie narzędzi nacisku na rządy, aby wywiązały się z obietnic powstrzymania przemocy wobec kobiet.

Temat przewodni Kampanii

Center for Women’s Global Leadership w porozumieniu z rzeczniczkami praw kobiet na całym świecie ustala corocznie temat kampanii i stara się go jak najszerzej propagować. Od 2015 roku temat przewodni międzynarodowej Kampanii brzmi „Od pokoju w domu do pokoju na świecie: zadbajmy o bezpieczną edukację dla wszystkich!”

 

Zachęcamy do odwiedzin strony internetowej:   Kampania 16 Dni

 

Zródło:http://kampania16dni.pl/

Kampania edukacyjna Przemoc - Uzależnienie - Współuzależnienie

W imieniu Ogólnopolskiego Pogotowia "Niebieska Linia" IPZ oraz Fundacji Batorego Zespół Interdyscyplinarny serdecznie zaprasza do zapoznania się  z  broszurami, jakie powstały w ramach kampanii edukacyjnej Przemoc - Uzależnienie - Współuzależnienie.

 

"Rodzinna tajemnica w rodzinach z problemem alkoholowym"
https://www.niebieskalinia.pl/attachments/article/7108/Broszura_Tajemnica_Rodzinna.pdf

 

"Przemoc i uzależnienia a aspekty prawne i proceduralne"
https://www.niebieskalinia.pl/attachments/article/7108/Broszura_II_Przemoc_i_uzale%C5%BCnienia_aspekty_prawne.pdf

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2024-04-29
Data publikacji:2024-04-29
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Kamil Morawiec
Liczba odwiedzin:282