Klub Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Na terenie naszej gminy, w miejscowości Zawada, od 2 stycznia 2023 r. rozpoczęła działalność nowa placówka terapeutyczna - Klub Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi.

Celem funkcjonowania klubu jest integracja społeczna, rozwijanie zainteresowań, pomoc w twórczym wypełnianiu czasu wolnego mieszkańcom gminy Kłomnice z zaburzeniami psychicznymi – chorobą psychiczną lub niepełnosprawnością intelektualną z dokumentem diagnozy od lekarza psychiatry lub orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

Ważnym elementem w pracy tej placówki jest integracja w./w osób ze społecznością lokalną poprzez ich społeczną aktywizację.

Na terenie ośrodka organizowane będą zajęcia o charakterze terapeutycznym, integracyjnym, wspierającym i edukacyjnym uczestników. Klub w ramach swojej pracy będzie realizować działania w zakresie wsparcia i poradnictwa psychologicznego dla uczestników klubu i ich rodzin, oprócz tego będą odbywały się zajęcia z zakresu trening umiejętności społecznych, treningu kulinarnego, terapii zajęciowej oraz będą organizowane różnorodne zajęcia świetlicowe dostosowane do możliwości i potrzeb uczestników.

Udział w zajęciach klubowych jest nieodpłatny.

Klub jest przeznaczony na 15 uczestników.

WIĘCEJ INFORMACJI: TUTAJ

Źródło: Urząd Gminy Kłomnice

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2024-03-20
Data publikacji:2024-03-20
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Kamil Morawiec
Liczba odwiedzin:459