Nabór na stanowisko Wychowawca w Placówce Wsparcia Dziennego

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Wychowawca w Placówce Wsparcia Dziennego

Informacja o wynikach naboru

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko

Wychowawca w Placówce Wsparcia Dziennego ( 1/2 etatu ) przy Gminnym Ośrodku

Pomocy Społecznej w Kłomnicach

została wybrana Pani Agnieszka Nitecka

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Agnieszka Nitecka przedłożyła wszystkie wymagane dokumenty określone w naborze na stanowisko Wychowawcy w Placówce Wsparcia Dziennego

Pani Agnieszka Nitecka została pozytywnie oceniona w ramach przeprowadzonego naboru, który obejmował analizę dokumentów , rozmowę kwalifikacyjną.

Pani Agnieszka Nitecka przedstawiła ciekawe metody i formy pracy z dziećmi. Pozytywnie zaprezentowała zagadnienia dotyczące współpracy z innymi osobami pracującymi w świetlicy

Pani Agnieszka Nitecka posiada wymagane wykształcenie

Jest osobą komunikatywną, kreatywną, twórczą.

Jest przygotowana do zadań przewidzianych na stanowisku Wychowawcy Placówki Wsparcia Dziennego.

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kłomnicach

Anna Kubalska

 

Informacja dotycząca naboru na stanowisko Wychowawca w Placówce Wsparcia Dziennego

Informacja dotycząca naboru

 

W związku z zakończeniem I etapu naboru na stanowisko: wychowawca w placówce wsparcia dziennego, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kłomnicach informuje, że wszyscy kandydaci, którzy złożyli dokumenty aplikacyjne i zakwalifikowali się do II etapu, zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

                                                                                              Kierownik GOPS

                                                                                              Anna Kubalska

Nabór na stanowisko Wychowawca w Placówce Wsparcia Dziennego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach  w zawiązku z realizacją projektu pn. „Aktywne, radosne konary i okolice” o nr WND-RPSL.09.02.04-24-064H/18 realizowanego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie: 9.2.4. Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie ogłasza nabór na stanowisko:

Wychowawca w Placówce Wsparcia Dziennego

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-11-22
Data publikacji:2019-11-22
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4086