Aktualności

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Skrócony dzień pracy Ośrodka w dniu 24.12.2021

Szanowni Państwo,
Dni: 24.12.2021r, tj. Wigilia oraz 7.01.2022r. - Święto Trzech Króli – będą dla GOPS w Kłomnicach dniami wolnymi od pracy.
GOPS w Kłomnicach w pozostałe dni robocze w okresie świątecznym będzie działał bez zmian.

Wszystkie osoby zainteresowane proszone są o uwzględnienie zmian przy planowaniu wizyty w GOPS.
Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Kierownik GOPS w Kłomnicach
Anna Kubalska

Nabór uczestników do projektu pn. „Aktywni Seniorzy z Zawady i okolic”

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne
i zdrowotne, poddziałania 9.2.5 Rozwój usług społecznych w Gminie Kłomnice powstaje Klub Seniora w Zawadzie.

Nabór uczestników do projektu pn. „Chorzenicki Klub Seniora”

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne
i zdrowotne, poddziałania 9.2.5 Rozwój usług społecznych w Gminie Kłomnice powstaje Klub Seniora w Chorzenicach.

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach informuje o naborze wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach informuje o naborze wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-05-08
Data publikacji:2019-05-08
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:10732