Strona główna

Najnowsze aktualności

OGŁOSZENIE O TERMINIE WYDAWANIA ŻYWNOŚCI

  W związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2021współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach z siedzibą Zdrowa, ul. Łąkowa1 informuje, że wydawanie żywności nastąpi po okazaniu skierowania i zweryfikowaniu sytuacji materialnej osób i rodzin ubiegających się o taką formę pomocy.

OGŁOSZENIE O TERMINIE WYDAWANIA ŻYWNOŚCI

                                   OGŁOSZENIE O TERMINIE WYDAWANIA ŻYWNOŚCI

W związku z realizacją  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2021współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach z siedzibą Zdrowa, ul. Łąkowa1 informuje, że wydawanie żywności nastąpi po okazaniu skierowania i zweryfikowaniu sytuacji materialnej osób i rodzin ubiegających się o taką formę pomocy.        

W dniu 22.03.2022r (wtorek) w godzinach 10.00-15.00    żywność wydana będzie dla mieszkańców: Rzerzęczyc, Kłomnice , Rzeki Wielkie, Rzeki Małe, Pacierzów, Adamów, Karczewice, Konary, Garnek, Kuźnica,

W dniu 23.03.2022r (środa) w godzinach 10.00 -15.00     żywność wydawana będzie dla mieszkańców wsi: Skrzydlów, Trzaska, Niwki, Przybyłów, Zdrowa, Michałów Rudnicki, Michałów Kłomnicki,   Huby,  Chorzenice, Bartkowice, Nieznanice, Witkowice, Lipicze, Śliwaków , Zawada, Janaszów , Pustkowie Kłomnickie, Jamrozowizna   


PROSIMY O ZGASZANIE SIĘ WYZNACZONYCH DNIACH DLA DANYCH MIEJSCOWOŚCI

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

POPŻ

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Śląskie dla UKRAINY !

POMOC UKRAINIE !

Szanowni mieszkańcy Gminy Kłomnice,

Solidaryzując się narodem Ukraińskim, który w ostatnich dniach postawiony został dramatycznej sytuacji, zwracam się do Was z apelem o  pomoc i czynny udział w zbiórce darów na rzecz naszych sąsiadów.

Świetlica Środowiskowa w Konarach wznawia swoją działaność

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach informuje, iż od dnia 16 lutego 2022r.            

Świetlica Środowiskowa w Konarach wznawia swoją działalność.

Świetlica Środowiskowa będzie działać w dniach:

  • środy,   od 12.00 do 15.00
  • piątki,  od 12.00 do 15.00
  • soboty, od 12.00 do 16.00