Strona główna

Najnowsze aktualności

Informacja

INFORMACJA

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kłomnicach ul. Łąkowa 1, 42-270 Zdrowa
NIP 949 16 06 402

 

 

Na podstawie Zarządzenia nr 19/2023 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłomnicach,

w dniu 07 kwietnia 2023 r. ustala się czas pracy dla pracowników od godz. 7.30 do godz. 12.00.

Mieszkańców oraz wszystkich zainteresowanych proszę o uwzględnienie zmian przy planowaniu wizyty w naszej jednostce.

Za ewentualne utrudnienia z góry przepraszam.

                                                                                            

INFORMACJA

W związku z zakończeniem realizacji projektu "Chorzenicki Klub Seniora", Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach informuje, że od dnia 01.03.2023 r., ośrodek w ramach trwałości projektu oferuje:

 26 wolnych miejsc w Klubie Seniora w Chorzenicach ul. Główna 51

 Osoby zainteresowane uczestnictwem w w/w placówce, prosimy o zgłaszanie się
w celu podpisania deklaracji uczestnictwa do:

 Klubu Seniora w Chorzenicach ul. Główna 51 – poniedziałek, czwartek

  • w godzinach 16.00 - 19.00,

 Klub Seniora to miejsce spotkań mieszkańców Gminy Kłomnice w wieku 60 i więcej lat, nieaktywnych zawodowo, którzy są zainteresowani różnymi formami aktywności
i integracji. Celem Klubu Seniora jest aktywizacja społeczna, integracja, włączanie Seniorów do społeczności lokalnej oraz organizacja wspólnego spędzania czasu wolnego.  

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

 

 Z poważaniem:

Koordynator projektu

Agnieszka Robakowska

INFORMACJA

W związku z zakończeniem realizacji projektu "Aktywni Seniorzy z Zawady i okolic", Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach informuje, że od dnia 01.03.2023r., ośrodek w ramach trwałości projektu oferuje:

 25 wolnych miejsc w Klubie Seniora w Zawadzie ul. Częstochowska 5

 Osoby zainteresowane uczestnictwem w w/w placówce, prosimy o zgłaszanie się
w celu podpisania deklaracji uczestnictwa do:

 Klubu Seniora w Zawadzie ul. Częstochowska 6a – wtorek, piątek

  • w godzinach 17.00 - 20.00

Klub Seniora to miejsce spotkań mieszkańców Gminy Kłomnice w wieku 60 i więcej lat, nieaktywnych zawodowo, którzy są zainteresowani różnymi formami aktywności
i integracji. Celem Klubu Seniora jest aktywizacja społeczna, integracja, włączanie Seniorów do społeczności lokalnej oraz organizacja wspólnego spędzania czasu wolnego.  

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

 

Z poważaniem:

Koordynator projektu

Agnieszka Robakowska

Nowa placówka terapeutyczna na terenie gminy

Klub Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi

Na terenie naszej gminy, w miejscowości Zawada, rozpoczęła działalność nowa placówka terapeutyczna. Będzie to Klub Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ( dla osób chorych psychicznie- wykazujących zaburzenia psychotyczne; z niepełnosprawnością intelektualną, wykazujących inne zaburzenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych- w tym autyzm i zespół Aspergera).

Skrócony czas pracy pracowników GOPS 23.12.2022r

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Zarządzeniem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach nr  Nr 66/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach w dniu 23 grudnia 2022r. ustalono skrócony czas pracy tj. do godziny 12.30.

Mieszkańców oraz wszystkich zainteresowanych proszę o uwzględnienie zmian przy planowaniu wizyty w naszym ośrodku. Za ewentualne utrudnienia z góry przepraszam.

                                                               Kierownik GOPS