Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach

ZMIANY W KARCIE DUŻEJ RODZINY

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Od dnia 1 stycznia 2019r. o przyznanie Karty Dużej Rodziny będą mogli ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.), ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

W związku z powyższym od 1 stycznia 2019r. obowiązywać będą nowe wzory wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu, a także nowe formularze załączników do tego wniosku .
W/w formularze zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Rodzinnej, pod adresem https://www.gov.pl/web/rodzina/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziniy-lub-wydanie-duplikatu.

Wnioskowanie od razu o obie formy Karty Dużej Rodziny, tj. tradycyjną i elektroniczną wiąże się z brakiem obowiązku ponoszenia opłaty za domówienie drugiej formy Karty. Zwolnieni z opłaty są również ci członkowie rodzin wielodzietnych, dla których wniosek o Kartę Dużej Rodziny został złożony przed 1 stycznia 2018r. i dla których wniosek o domówienie Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej zostanie złożony najpóźniej 31 grudnia 2019r.

Kwota opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny wynosi 9,40 zł, natomiast kwota opłaty za domówienie drugiej formy Karty wynosi 9,21 zł.

Administrator


Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Dariusz Bańczyk
Data utworzenia:2019-05-15
Data publikacji:2019-05-15
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:3577