Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach

Standardy Ochrony Małoletnich w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłomnicach

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłomnicach opracowane i wprowadzone są Standardy Ochrony Małoletnich, zgodnie z Zarządzeniem Kierownika GOPS nr 8/2024 z dnia 15 lutego 2024 r.

W dokumencie tym znajdują się między innymi informacje dotyczące krzywdzenia dziecka, gdzie zgłaszać zdarzenia krzywdzenia dzieci. Określa on również jakie zachowania między pracownikami a dziećmi oraz wzajemnie między dziećmi są dopuszczalne, a jakich należy unikać.

Znajdują się w nim również informacje o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu i mediów elektronicznych.

 

Swoje prawa znam - czyli co każde dziecko powinno wiedzieć!

 

Jesteś młodym człowiekiem, ale już od pierwszego dnia życia masz swoje prawa, które inne osoby powinny szanować!

 

Jakie masz prawa jako dziecko? Oto najważniejsze z nich:

 1. Jesteś młodym człowiekiem – masz swoje prawa, nazwane prawami dziecka.
 2. Masz prawo by żyć i rozwijać się w dobrych warunkach.
 3. Masz prawo do opieki i leczenia kiedy zachorujesz.
 4. Masz prawo do odpoczynku i zabawy.
 5. Masz prawo chodzić do szkoły i rozwijać swoje zainteresowania, a także tworzyć.
 6. Masz prawo wyrażać swoje zdanie o tym, co Cię dotyczy, mówić o tym co myślisz i uważasz za słuszne oraz uczestniczyć w życiu społecznym.
 7. Masz prawo mieć swoje tajemnice i sekrety.
 8. Masz prawo mieć opiekunów i cieszyć się życiem rodzinnym.
 9. Nikt nie może Cię bić, krzywdzić, wykorzystywać do ciężkiej pracy, poniżać, lekceważyć Twoich uczuć – w ogóle źle Cię traktować!

 

W naszych placówkach wsparcia dziennego:

 • Szanujemy prawo dziecka do ochrony prywatności.
 • Oferujemy dzieciom pomoc w zależności od potrzeb dzieci i wyłącznie za ich zgodą.
 • Równo traktujemy każde dziecko bez względu na jego pochodzenie, wygląd, przekonania, odnosimy się z szacunkiem do jego innych przekonań, innych doświadczeń.
 • Wysłuchujemy dziecka z uwagą i traktujemy jego wypowiedzi i przedstawioną wersję zdarzeń z należytą powagą.
 • Nie oceniamy lecz rozumiemy i wspieramy dzieci.

 

Obowiązki dzieci w placówce wsparcia dziennego:

 • Dzieci uczestniczące w zajęciach organizowanych na terenie placówek wsparcia dziennego dbają o bezpieczne relacje między sobą,
 • Dzieci nie zawstydzają się wzajemnie, nie upokarzają, nie poniżają innych,
 • Dzieci nie wszczynają bójek, prowokacji, nie stosują przemocy, agresywnych zachowań, wulgaryzmów,
 • Dzieci nie wnoszą używek na teren placówki wsparcia dziennego (tj. nikotyna, alkohol, narkotyki, środki odurzające, napoje energetyczne i energetyzujące) oraz nie przebywają
  w placówce wsparcia dziennego pod ich wpływem,
 • Dzieci nie wnoszą ostrych i niebezpiecznych narzędzi na teren placówek wsparcia dziennego,
 • Dzieci nie nagrywają materiałów z udziałem innych dzieci oraz ich nie upubliczniają,
 • Dzieci korzystają z Internetu na terenie placówek wsparcia dziennego tylko w obecności wychowawcy.

 

Co to jest krzywdzenie?

 • Przemoc fizyczna to między innymi: popychanie, szarpanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką, pięścią lub przedmiotami.
 • Przemoc emocjonalna to zachowania dorosłych wobec dzieci: wyzwiska, groźby, szantaż, straszenie, emocjonalne odrzucenie, nadmierne wymagania nieadekwatne do wieku i możliwości dziecka, niszczenie ważnych dla niego rzeczy, krzywdzenie jego zwierząt, nieposzanowanie granic prywatności.
 • Zaniedbywanie to niezaspokajanie podstawowych potrzeb dziecka zarówno fizycznych, takich jak właściwe odżywianie, ubieranie, ochrona zdrowia, edukacja, jak i psychicznych jak poczucie bezpieczeństwa, doświadczania miłości i troski.
 • Wykorzystanie seksualne to każde zachowanie osoby starszej, silniejszej, które prowadzi do jej seksualnego podniecenia i zaspokojenia kosztem dziecka np.: ekshibicjonizm, uwodzenie, świadome czynienie dziecka świadkiem aktów płciowych, zachęcanie do rozbierania się i do oglądania pornografii, dotykanie miejsc intymnych lub zachęcanie  do dotykania sprawcy itp.
 • Cyberprzemoc - przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (np. nagrywanie w telefonie i upublicznianie nagranych treści).

 

W naszych placówkach wsparcia dziennego zakazane jest:

 • zawstydzanie, upokarzanie, poniżanie dzieci, stosowanie innych form przemocy psychicznej, fizycznej;
 • niestosowny kontakt fizyczny z dzieckiem, naruszający godność dziecka;
 • niedopuszczalne jest utrwalanie na nośnikach elektronicznych wszelkich materiałów     z udziałem dzieci wykraczających poza realizację zadań świetlic;
 • stosowanie siły fizycznej w sytuacji innej niż do celu usunięcia zagrożenia zdrowia, życia dziecka lub innych osób znajdujących się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłomnicach.

 

 Reagujmy na krzywdzenie! Nie jesteś sam, my Ci pomożemy!

 

 1. Jeśli ktoś Tobie lub innemu dziecku robi krzywdę powiedź o tym wychowawcy placówki wsparcia dziennego, innemu pracownikowi lub komuś bliskiemu.
 2. Każda informacja dotycząca podejrzenia krzywdzenia dziecka jest przez nas wyjaśniana i traktowana poważnie.
 3. Pomoc dziecku podejmowana jest niezwłocznie.
 4. Każdy pracownik placówki wsparcia dziennego w sytuacji, gdy dziecku dzieje krzywda, podejmuje działania, by je ochronić.
 5. Otaczamy każde dziecko pomocą i wsparciem.

 

 Potrzebujesz pomocy?

 

Całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania, 7 dni w tygodniu!   800  12  12 12

Możesz też napisać do ekspertów na czacie, który znajdziesz na stronie Rzecznika: www.brpd.gov.pl

 

 

W załączniku poniżej znajdą Państwo opracowaną Procedurę Standardy Ochrony Małoletnich  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłomnicach.

 

Odnośnik do strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie Standardów Ochrony Małoletnich:

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ustawa-kamilka--standardy-ochrony-maloletnich2

 

Pliki do pobrania


Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2024-02-21
Data publikacji:2024-02-21
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Ania Rymarczyk
Liczba odwiedzin:378